Junien vesi- ja viemäröintijärjestelmä

Projektin aihe

Junien vesitys- ja viemäröintijärjestelmä

Sijainti

Kuopion ratapiha

Asiakas

Sanottua